ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก
ประกาศ!!! ปิดระบบ
เนื่องจากกำลังเปลี่ยนผ่านระบบสู่่โปรแกรมรุ่นใหม่ โดยจะเปิดให้ใช้งานในวันที่ 15 ม.ค.61
เข้าสู่ระบบใหม่ได้ที่ ...https://logistics.zicure.com
หากสงสัยติดต่อที่ กสท.สบพ.กบ.ทบ.97460

**ยกเว้นรายงานรถเช่า ยังคงรายงานเหมือนเดิม

 
ระบบรายงานการใช้งานรถเช่า ทบ.
ปิดระบบ
พัฒนาโดย กสท.สบพ.กบ.ทบ.